Fogwall

Gruvsamhälle uppe i bergen. Säte för Fogwall steel consortium. Omges av en mur som består till hälften av en träpallisad som håller på att bytas ut mot den ringmur i sten som omger den andra hälften. Har även en hamn vid den älv som tjänar som den främsta farleden till och från Fogwall.
De olika gruvbolagen har sina kontor i kvarteren med stenhusen.

Vid torget finns två värdshus, Dansande vildsvinet och ?.

Det finns ett tempel som drivs till Pelors ära av Virivas.

I bergen ovanför Fogwall finns rikligt med Goblinstammar.

Fogwall

Äventyr i Fogwall Torborg Dinah