Äventyr i Fogwall

Session 2

Efter att ha räddad den gamle blinde mannen, Sanian, får han löfte om att slå följe med oss till Fogwall. På väg tillbaka till lägerplatsen gör en stor hök vid namn Astran,oss sällskap som verkar vara hans companion. Carowan känner att den avger någon form av stark magi – någon han berättar för oss långt senare. Natten förflyter lugnt.

Hela nästa dag och natt förflyter lugnt, på morgonen kommer Astran med en stor hare som vi tydligen får till frukost. När Jinna Svartöga håller på med tillagningen av denna ser hon plötsligt hur två goblins står och spejar på dem i skogen och har börjat dra sig tillbaka. Hon hoppar upp, skriker “Goblins!” och skyndar sig att följa efter. Detta blir en skillchallenge som sällskapet klarar, med några rerolls. De tillfångatar två goblins, men Ceryn skyndar sig att hugga huvudet av den ena medan den andra får veta att den gör bäst i att samarbeta om den vill behålla sitt. Goblinen berättar att han kommer från en stam kallad Barnätarna som har sitt huvudnästa ca 1 veckas resa upp i bergen, lite snett om Fogwall. Ca 400-500 från den stammen befinner sig här skogen på order av chefen (stamledaren) för att hindra resande att resa till och från Fogwall. Han säger också att det finns goblins från åtminstone 4 andra stammar i skogen.

När de väl kommer till Fogwall möts de av ett samhälle omgivet till hälften av en träpallisad som håller på att bytas ut till en ringmur i sten (som omger resten). Huvudporten är i den delen av muren som utgörs av ringmur. Utanför denna står två vakter med spjut. Efter ett par frågor och lite uppfriskande av minnet med hjälp av lite silver kommer de ihåg en man med vitt hår med en skrämmande hök som passerade genom porten kvällen innan, och gav dem 5 silver var. Han gick mot kvarteren med stenhusen – de som ägs av gruvbolagen.

Vari berättar att han ska till Värdshuset Dansande Vildsvinetoch vi får beskrivning av vägen dit från vakterna. Väl där beställer en mycket nöjd Vari fram mat, öl och godsaker samtidigt som han högtidligt och ivrigt tar fram ett brev som han nu äntligen ska få öppna. Utanpå brevet står det “Öppnas inte förrän på värdshuset Dansande Vildsvinet”. Inuti ligger ytterligare ett brev. Utanpå detta står det " Öppnas inte förrän på värdshuset Sjusovaren ". En besviken och irriterad Vari. Jinna frågar värdshusvärden med hänvisning till att hon har en syster som ska befinna sig på ett värdshus vid namn Sjusovaren om han känner till detta och vart det ligger. De får färdbeskrivning ca 4 dagars resa upp i bergen – det enda som befinner sig norr om Dansande Vildsvinet.

Besöker Buleband mining – får betalt. Träffar byns präst, VirivasProvianterar med lite rökt fisk och torrkött. Fortsätter tidigt nästa morgon.

Dagen förflyter händelselöst, på kvällen slår de läger och håller samma vakthållning som vanligt – Waldhar, Jinna, Carowan, Ceryn.
Under Jinnas vakt ser hon plötsligt 2 röda ögon ute i mörkret. Hon kastar dit en brand från elden och då ser hon två varelser (festrog) Hon väcker sällskapet och de blir anfallna. Snart ansluter sig ytterligare fyra stycken av odjuren. Carowan ligger nere för räkning men krigarna gör snart slut på de otäcka varelserna.

Comments

Torborg Dinah

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.